مسیحا

حسام‌الدین سراج، بهرام خانی

تعداد آرا: 60
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
شعرخوانی 1
مسیحا حسام‌الدین سراج 01:51
2
مسیحا (نوا)
مسیحا حسام‌الدین سراج 08:11
3
شعرخوانی 2
مسیحا حسام‌الدین سراج 02:37
4
شعرخوانی 3
مسیحا حسام‌الدین سراج 01:53
5
مقام فنا (نوا)
مسیحا حسام‌الدین سراج 05:18
6
شعرخوانی 4
مسیحا حسام‌الدین سراج 02:23
7
شعرخوانی 5
مسیحا حسام‌الدین سراج 01:36
8
باد صبا (افشاری)
مسیحا حسام‌الدین سراج 07:19
9
شعرخوانی 6
مسیحا حسام‌الدین سراج 01:41
10
ساز
مسیحا حسام‌الدین سراج 01:20
11
شعرخوانی 7
مسیحا حسام‌الدین سراج 00:23
12
رؤیا (آواز دشتی)
مسیحا حسام‌الدین سراج 09:34
13
شعرخوانی 8
مسیحا حسام‌الدین سراج 01:09
14
دل‌آرام (دشتی)
مسیحا حسام‌الدین سراج 04:17
15
شعرخوانی 9
مسیحا حسام‌الدین سراج 00:36
16
شعلۀ آه (برگرفته از گوشه یتیمک در آواز ابوعطا)
مسیحا حسام‌الدین سراج 05:15
17
شعرخوانی 10
مسیحا حسام‌الدین سراج 02:03
18
خرامان (آواز بیات ترک)
مسیحا حسام‌الدین سراج 06:06
19
شعرخوانی 11
مسیحا حسام‌الدین سراج 01:39
20
درد پنهان (شور قدیم)
مسیحا حسام‌الدین سراج 06:03
21
شعرخوانی 12
مسیحا حسام‌الدین سراج 00:53
22
شعرخوانی 13
مسیحا حسام‌الدین سراج 03:49
23
شعرخوانی 14
مسیحا حسام‌الدین سراج 03:09
24
حریم حرم (آواز ماهور)
مسیحا حسام‌الدین سراج 03:17
25
شعرخوانی 15
مسیحا حسام‌الدین سراج 01:41
26
شاهد ازل (ماهور)
مسیحا حسام‌الدین سراج 05:41
27
ساز و آواز
مسیحا حسام‌الدین سراج 02:44
28
مسیحا 2
مسیحا حسام‌الدین سراج 02:17
نظر کاربران