پادشاه فصل‌ها

علیرضا افتخاری

تعداد آرا: 69
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بی‌تو بودن
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 05:27
2
بی‌بی جون (تک‌نوازی سنتور)
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 01:23
3
بی‌بی جون
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 07:21
4
پاییز
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 08:28
5
دوره‌گرد
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 05:11
6
کنج تنهایی
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 03:39
7
تک‌نوازی سنتور (ماهور)
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 01:58
8
قاصد تلخ
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 08:18
9
ری‌را
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 08:01
10
نفرین به سفر
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 06:07
11
پیوند عمر
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 06:54
12
رها
پادشاه فصل‌ها علیرضا افتخاری 04:17
نظر کاربران