پاییز، تنهایی

احسان خواجه‌امیری

تعداد آرا: 77
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تنهایی
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 04:45
2
پاییز
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 03:09
3
عشق 2
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 04:04
4
هراس
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 03:27
5
عاشق
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 03:12
6
حس
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 03:35
7
دیوونگی
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 03:16
8
ساده
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 03:37
9
چشمامو می‌بندم
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 03:52
10
درد
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 02:58
11
گذشته‌ها
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 03:24
12
تاوان
پاییز، تنهایی احسان خواجه‌امیری 03:27
نظر کاربران