لایه‌های تاریکی

شعر آواهای پراکنده، به خواب‌های خوش و ناخوشی می‌مانند که در لحظات مختلف یک شب به چشمتان می‌آیند، یعنی می‌بینید و می‌شنوید و حسشان می‌کنید… چندین بعد دارند، دور و نزدیکشان زیاد معلوم و مهم نیست. دور نزدیک است و نزدیک دور… بارانش می‌بارد،‌ اما خیس نمی‌کند. برفش هست، ولی سرما ندارد. فقط خیال است، خواب است… می‌دانید که، ما هم گاه قسمتی از آن هستیم و گاه از بیرون نیز نظاره‌گرشان. همه باهم مرتبط‌اند، باهم با ریسمانی پیوسته، اما نه به دنبال داستانی نه به دنبال هیچ، صبح بعد شما می‌مانید و هاله‌ای، گردی از یادشان یا آنچه که رفت… و شاید آرزویی که، وقتی دیگر به خوابتان آیند.

کیهان کلهر

مسترینگ: امید نیک‌بین
سبک: تلفیقی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 13/ 10/ 1393

لایه‌های تاریکی

کیهان کلهر

تعداد آرا: 81
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
یک
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 03:34
2
دو
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 03:33
3
سه
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 01:24
4
چهار
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 00:43
5
پنج
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 00:56
6
شش
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 00:35
7
هفت
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 01:47
8
هشت
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 00:57
9
نه
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 00:56
10
ده
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 01:13
11
یازده
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 02:23
12
دوازده
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 02:03
13
سیزده
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 02:46
14
چهارده
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 01:14
15
پانزده
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 01:46
16
شانزده
لایه‌های تاریکی کیهان کلهر 06:33
نظر کاربران