25 اتود کارکاسی

واژهٔ «اتود» به معنی تحصیل، تعلیم، ورزش و... است. به‌طورکلی اتود به‌نوعی موسیقی اطلاق می‌گردد که آهنگساز تمامی تلاش خود را به‌منظور برطرف کردن مشکلات تکنیکی خاص در نوازندگان معطوف کرده است.
با اجرای صحیح اتودها قابلیت‌های هر نوازنده ارتقا می‌یابد و به‌تدریج قادر خواهد بود به‌تمامی مشکلات تکنیکی خود غلبه کند. اغلب اتودها برای رفع مشکل تکنیکی خاص به نگارش درآمده‌اند؛ چنانچه نوازنده ای اتودهای متفاوتی را با نکات خاص تکنیکی بنوازد، آنگاه قادر خواهد بود با خاطری آسوده به اجرای موسیقی موردعلاقه‌اش بپردازد.
بیست و پنج اتود کارکاسی در آلبومی که پیش رودارید، توسط شاهین قلی‌زاده، نوازندهٔ جوان گیتار کلاسیک، برای اولین بار در ایران ضبط‌شده است و اجرای کامل این اتودها، نشانگر توانایی بالای نوازنده می‌باشد.

آهنگ‌ساز: ماتئو کارکاسی
سبک: کلاسیک
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 11/ 1393
ناشر: آوای ماد

25 اتود کارکاسی

شاهین قلی‌زاده

تعداد آرا: 52
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
اتود 1
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:25
2
اتود 2
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 02:35
3
اتود 3
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:51
4
اتود 4
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:03
5
اتود 5
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:37
6
اتود 6
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:58
7
اتود 7
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:19
8
اتود 8
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:34
9
اتود 9
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:38
10
اتود 10
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:12
11
اتود 11
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:23
12
اتود 12
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:29
13
اتود 13
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:35
14
اتود 14
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:10
15
اتود 15
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 02:16
16
اتود 16
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 02:42
17
اتود 17
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 02:09
18
اتود 18
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:27
19
اتود 19
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:17
20
اتود 20
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:20
21
اتود 21
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 03:50
22
اتود 22
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 02:54
23
اتود 23
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 01:34
24
اتود 24
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 04:56
25
اتود 25
25 اتود کارکاسی شاهین قلی‌زاده 02:52
نظر کاربران