سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود)
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 25/ 11/ 1393
ناشر: ارغنون

سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود)

محمدامین اکبرپور، احمد مستنبط

تعداد آرا: 122
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 03:18
2
پیش درآمد (بر اساس ضربی نی‌داود و بیگچه‌خانی)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 08:41
3
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر (از ردیف نی‌داود)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 05:38
4
چهارمضراب (بر اساس ضربی نی‌داود و بیگجه‌خانی)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 04:10
5
زابل، مویه (از صفحۀ نی‌داود)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 04:16
6
جنگ (بر اساس ضربی شهنازی)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 05:22
7
مخالف، نغمه، مغلوب، مویه، حدی پهلوی، رجز، فرود (از صفحه و ردیف نی‌داود)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 08:45
8
خزان (بر اساس ضربی مختاری)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 12:30
نظر کاربران