سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود)
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 25/ 11/ 1393
ناشر: ارغنون

سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود)

محمدامین اکبرپور، احمد مستنبط

تعداد آرا: 122
ردیف عنوان قطعهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش درآمد (بر اساس ضربی نی‌داود و بیگچه‌خانی)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 08:41
2
جنگ (بر اساس ضربی شهنازی)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 05:22
3
چهارمضراب (بر اساس ضربی نی‌داود و بیگجه‌خانی)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 04:10
4
خزان (بر اساس ضربی مختاری)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 12:30
5
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر (از ردیف نی‌داود)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 05:38
6
زابل، مویه (از صفحۀ نی‌داود)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 04:16
7
مخالف، نغمه، مغلوب، مویه، حدی پهلوی، رجز، فرود (از صفحه و ردیف نی‌داود)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 08:45
8
مقدمه
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 03:18
نظر کاربران