گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور)
آهنگ‌ساز: رضا شفیعیان
مسترینگ: مازیار شاهی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1380
ناشر: آوای چکاد

گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور)

رضا شفیعیان

تعداد آرا: 97
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:06
2
چهارمضراب ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:13
3
چهارمضراب حجاز
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:42
4
رِنگ ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:01
5
پیش‌درآمد ابوعطا 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:14
6
چهارمضراب ابوعطا 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 04:04
7
چهارمضراب حجاز 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:58
8
چهارمضراب اوج-شور
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:32
9
پیش‌درآمد بیات ترک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:02
10
پنج‌ضرببی بیات ترک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:56
11
چهارمضراب داد
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:03
12
رِنگ بیات ترک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:22
13
پیش‌درآمد همایون
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:57
14
چهارمضراب همایون
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:25
15
چهارمضراب چکاوک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:28
16
چهارمضراب بیداد
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:03
17
رِنگ همایون
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:45
18
چهارمضراب اصفهان
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:45
نظر کاربران