آموزش

موسیقی آموزشی به گونه‌ای از موسیقی اطلاق می‌شود که در هریک از قسمت‌های ملودی، آواز، شعر و دیگر بخش‌هایش، به‌عنوان روشی برای آموزش از آن استفاده می‌شود. در اکثر مواقع، این نوع موسیقی به‌منظور آموزش انواع سازها ساخته می‌شود. موسیقی آموزشی می‌تواند در قالب‌های مختلفی مانند فیلمِ ضبط‌شده، صدای ضبط‌شده، نُت یا بداهه‌نوازی باشد. این نوع از موسیقی معمولاً به‌راحتی آموختنی و قابل‌‌فهم است و می‌توان بارها در تمرین‌های بعدی آن را تکرار کرد.

کتاب چهارم (ردیف دورۀ متوسطۀ تار و سه‌تار براساس ردیف موسی معروفی)

دستور سنتور

ردیف نی 7 (دستگاه راست‌پنجگاه)

ردیف نی 6 (دستگاه سه‌گاه، دستگاه چهارگاه)

ردیف نی 5 (دستگاه همایون، آواز اصفهان)

ردیف نی 4 (دستگاه ماهور)

ردیف نی 3 (آواز افشاری، دستگاه نوا)

ردیف نی 2 (بیات ترک، ابوعطا، کرد بیات)

ردیف نی 1 (دستگاه شور، آواز دشتی)

ردیف میرزاعبدالله

ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم)

آموزش تمبک

دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی)

آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان)

آموزش تار (کتاب اول و دوم هنرستان)

آموزش تمبک

دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه)

ردیف دورۀ ابتدایی سنتور

دستور سنتور

لِ ویولون 2

شیوۀ دف‌نوازی

لِ ویولون (1)

کتاب چهارم (ردیف دورۀ متوسطۀ تار و سه‌تار، براساس ردیف موسی معروفی)

آموزش سه‌تار (جلد اول)

مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون

آشنایی با سازهای ارکستر سمفونیک

منطق‌الطیر عطار نیشابوری

بیر به زبان ارکستر

شناخت موسیقی کلاسیک

آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران)