بی‌کلام

موسیقی بی‌کلام به نوعی از موسیقی گفته می‌شود که بدون آواز و صدای خواننده تهیه شده و در این موسیقی فقط از صدای ساز استفاده می‌شود. در روزگاران قدیم (ماقبلِ تاریخ) نیز صدای هماهنگ و موسیقی وجود داشته است که امروزه اطلاعات کمی دربارۀ آن دوران دردست است. به‌عنوان مثال، وقتی ما در پارک قدم می‌زنیم، صداهای اطرافمان نوعی از موسیقی است که ما بی‌توجه از کنار اکثر این زیبایی‌ها می‌گذریم.
جدید

احوالات شخصی 6: والس‌های تهران

جدید

احوالات شخصی 5: گاهان

گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور)

گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور)

چشمان بسته

بازتاب

سه عود

یقین گمشده

طلوع

صدای باقلاما

گیتار شاعر

این سر سودایی

جدید

سبز چشمانش، بنفش صدایش

جدید

سکوت مگنولیا

جدید

تربت

جدید

دگر

جدید

بدخشان

جدید

و آن‌گاه... سه‌نوازی

جدید

در سایۀ سرو

جدید

آرامش شب ساحلی

جدید

راهه

یک فانتزی

شِکوه

فریاد خزان

به یاد دوست

احوالات شخصی 4: گُذر

احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو

پیشنهاد موزیکانه

احوالات شخصی 1: گَمانه

احوالات شخصی 2: مناظری که از قاب می‌گریزند

جدید

30 قطعۀ چهارمضراب برای پیانو