تلفیقی

موسیقی تلفیقی گونه‌ای از موسیقی است که حاصل تلفیق دو یا چند فرهنگ موسیقایی بوده و همواره در تلاش است تا موسیقی را در دهکدۀ جهانیِ موسیقی به‌هم برساند. این تلفیق می‌تواند در ملودی، هارمونی، فرم‌های ملودیک آوازی و سازی یا استفاده از سازها نمایان شود. در نگاهی کلی، شاید بتوان بسیاری از سبک‌های مختلف موسیقایی امروز را در شاخۀ موسیقیِ تلفیقی جای داد. سازندۀ این نوع موسیقی سعی می‌کند با ترکیب عناصر متفاوت و حتی به‌ظاهر متضاد، اثر جدیدی را خلق کند.