دکلمه

دکلمه به نوعی از موسیقی گفته می‌شود که شامل یک یا چند خواننده است و می‌تواند دربردارندۀ سازهای ملودیک بوده یا برعکس، هیچ‌گونه سازی در آن استفاده نشده باشد. این نوع موسیقی می‌تواند بدون ضرب و ریتمی خاص باشد و فقط شعر است که در این نوع موسیقی، نقش اصلی و اساسی دارد. دکلمه جزء قدیمی‌ترین انواع موسیقی است که احتیاجی به ساز، برای همراهی خواننده ندارد. در تمام فرهنگ‌های موسیقی، معمولاً دکلمه وجود دارد.
جدید

غریبانه

دگرباره بشوریدم

جدید

گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1)

جدید

کجاست خانه باد

شاخدارشکنی

پیام حافظ

جذبه

یک استکان چای

زیر چتر

پیام مهر

اون که دوسش دارم زیاد

وکاپلا 2

قصۀ شهر سنگستان

پنجاه‌وسه ترانۀ عاشقانه 1 و 2

آرش کمانگیر

پشت در هیچ‌کس نیست

بوستان سعدی

تنها، رؤیا، خورشید

از ما به مهربانی یادآرید

فصل آشتی

به‌خاطر تولدت

به سرش زده باد

نخست

گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود

سیبی از بوستان دوست

عشق علیه‌السلام

حجم سبز

پداگوژی

رقص در بی‌زمانی

چاووشی