راک

موسیقی راک گونه‌ای از موسیقی عامه‌پسند است که از اواسط قرن بیستم و در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی در آمریکا شکل گرفته و به‌گونه‌ای، مولود شرایط خاصِ سیاسی‌اجتماعی دهۀ شصت است. راک فرم‌های متعددی دارد و عناصر و اجزای آن می‌تواند شامل بداهه‌نوازی روی دو عبارت و تکرار آن همراه با خطِ آوازی خشن، زمخت و عاشقانه باشد که غالباً پشتِ‌سر‌هم تکرار می‌شود. بلندی اصوات یکی از ویژگی‌های موسیقی راک است و نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. از‌این‌رو، سازهایی که در اجرای موسیقی راک به‌کار گرفته می‌شوند غالباً الکترونیکی هستند. اشعار این نوع موسیقی گاهی به مسائل اجتماعی و سیاسی نظر دارد و گاهی نیز تجربه‌های شخصی را با بیانی غیرمتعارف عرضه می‌کند.