سمفونیک

در موسیقی کلاسیک، به قطعه‌ای ارکسترال که از چند بخش مُجزا به نام موومان تشکیل شده باشد، سمفونی می‌گویند. هر سمفونی دارای فرم سونات است. فرم سمفونی درحقیقت، همان فرم چهاربخشی یا چهار موومان است. قدمت سمفونی به قرن هجدهم میلادی در اروپا بازمی‌گردد. موسیقی سمفونیکِ ایرانی به آثاری گفته می‌شود که برای گروه‌ها و ارکسترهای موسیقی کلاسیک غرب ساخته می‌شود؛ ولی برپایه یا برگرفته از موسیقی سنتی یا محلیِ ایرانی است. به آثار آهنگ‌سازان غیرایرانی که فضای ایرانی دارند نیز موسیقی سمفونیک ایرانی گفته می‌شود.

طرح نو

ارکستر سمفونیک تهران

سربداران

زمینی

اورانوس

سوئیت سمفونی انتظار

تهران دوئال

سمفونی شمارۀ ۱۶

راپسودی بختیاری

سوئیت سمفونی خلیج فارس

سوئیت سمفونی انقلاب

کوه‌ها، رودها و اینک بی‌کرانگی

پوئم سمفونی بانوی آب

منظومه‌های سمفونیک

زاگرس (سمفونی شمارۀ 4)

آخر زمان (سمفونی شمارۀ 8)

سمفونی شمارۀ 5 (ایرانی)، اپوس112

دماوند (سمفونی شمارۀ 6)

سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7

سمفونی شمارۀ 12

پروانه‌های کوه‌های زاگرس

دنیای من (سمفونی شمارۀ 9)

شهرزاد (سوئیت سمفونی شهرزاد)

ارکسترسمفونیک تهران به‌رهبری شهرداد روحانی

پرندۀ آتشین

پوئم سمفونی‌های خرمشهر و حلبچه

خورشید مستان

تک‌سوار عشق

زهی‌ها

ناگهان رستخیز