محلی

رقص پروانه

جانیمسان آنا

سنسیز یاشایا بیلمَم

موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی؛ میشو (موسیقی نواحی ایران 26)

کیم بیلیر

نشمیل نشمیل

خون‌پاش و نغمه‌ریز

رقص‌های آذربایجان

پاییز

یار آسمانی

تال

مرد جنوبی

میژوو

هوره

چهارفصل

کیژه‌به‌کیژه

مانگه‌شه‌و (مهتاب)

لالایی

پیوند

سور و سماع

آواز فارسی در سمرقند

نی‌نامه

موسیقی شمال خراسان (موسیقی نواحی 22)

موسیقی دهکردی (موسیقی نواحی ایران 32)

کنسرت موسیقی کردی کامکارها (اجرای فستیوال لندن و آلمان)

گل شادی

بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری)

داستان ابراهیم ادهم (موسیقی شمال خراسان)

تاراز (موسیقی در ایل بختیاری)

آوازهای قشقایی (موسیقی نواحی ایران 27)