کلاسیک

موسیقی کلاسیک به موسیقی هنری اروپا گفته می‌شود. کلاسیک از واژۀ کلاسیوس (clasious) به‌معنای «شاهانه» گرفته شده و به سنّت موسیقیِ هنریِ غرب داده شده است. شروع این موسیقی را از سده‌های میانیِ حدود پانصد سال پس‌از‌میلاد می‌دانند. مهم‌ترین ویژگی موسیقی کلاسیک، ساده‌کردنِ هرچه‌بیشترِ تمام فرم‌های موسیقی و عوامل سبکی آن است. در این نوع موسیقی، ملودی به‌عنوان عاملی اساسی و پایدار جلوه‌ می‌کند و تئوری ملودیک مهم‌ترین مسئله‌ای است که موسیقی‌دانان به آن می‌پردازند.
جدید

پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش

گورَه

حس نمادین

مجلس عاشق‌کشی

شاعرانه‌های پیانو

جدید

25 اتود کارکاسی

جدید

لحظه‌های بی‌زمان

جدید

منشور

جدید

پژواک سکوت

جدید

به نام تو

جدید

مسیر نگاهت

جدید

همان یک شرار و هیچ

فیه‌مافیه 2

ملکه

موسیقی فیلم و نمایش

شب‌کوک

گیتار و گربۀ گرسنه

کنسرت شهرام ناظری و لوریس چکناوریان

اُپرای عاشورا

کتاب آنا ماگدالنا باخ

به زمین و آفتاب

ساترن

مونودیزم

اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار)

کاسته

آثار پیانویی

سمفونی صلح

پیشنهاد موزیکانه

آخرین برگ

خورشید اقیانوس آرام

سفرنامۀ باران