کودکان

موسیقی کودکان نوعی موسیقی است که بزرگ‌سالان برای کودکان تهیه و تولید می‌کنند. موسیقی کودکان دو وظیفۀ آموزش و سرگرمی را برعهده دارد و به‌منظور ایجاد سرگرمی برای کودکان در موضوع‌های آموزش فرهنگ (اعم از فرهنگ خودشان و دیگر فرهنگ‌ها)، رفتارهای پسندیده، حرفه و مهارت‌های عملی طراحی و تولید می‌شود. بسیاری از ترانه‌های آن، فولکلور است؛ ولی ازطرفی، نوعی موسیقی کامل آموزشی است که روز‌به‌روز توجهِ بیشتری به آن می‌شود.
جدید

اتوبوس قرمز

کودکانه‌های آنا 1

سلامِ شیرین

نُقل و نبات

لطف تمبک

مبارک

پنج‌تا انگشت بودند که... (غذاها و بازی‌ها)

پنج‌تا انگشت بودند که... (مراسم و شغل‌ها)

لُپ‌قرمزی

پرندۀ خیال

وَرجه‌وورجه

کارناوال حیوانات، پیتر و گرگ

سبزۀ ریزه‌میزه

خروس زری پیرهن پری

تولدت مبارک

می‌شنیدم از پرنده

کلاس‌اولی‌ها

دنیای شادی

توصیه برای طرفداران

ترانه‌های کوچک برای بیداری

ترانۀ شادی

مامانی

خاله‌سوسکه کجا می‌ری؟

خاله‌موندگار

توصیه برای طرفداران

این گوشه تا اون گوشه

کودک سنتور شادی (1)

کودک سنتور شادی (2)

کودک سنتور شادی (3)

عروسک چشم‌عسلی

آواز فصل‌ها

جشن تولّد