موسیقی فیلم

جدید

آرایش غلیظ

مردمک

سربداران

ملکه

موسیقی فیلم و نمایش

گذشته، حال استمراری

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ پنجم)

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ چهارم)

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم)

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ دوم)

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول)

تبریز در مه

پس‌از باران

به‌خاطر سنگ‌فرشی که مرا به‌تو می‌رساند

پیشنهاد موزیکانه

عاشقانه‌های سینما

بهشت از آنِ تو

رد انگشتان من

در چشم باد

پیشنهاد موزیکانه

سرانجام

مادر

آواز گنجشک‌ها

کبود

از سال‌های کبود

پیشنهاد موزیکانه

کنعان

توصیه برای طرفداران

از انعکاس شهرهای دور

ماندگار

دلشدگان

سنتوری

ازدواج صورتی

لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند

پیشنهاد موزیکانه

خیلی دور خیلی نزدیک