جدید

نگاه من

جدید

رؤیا

جدید

احوالات شخصی 6: والس‌های تهران

جدید

احوالات شخصی 5: گاهان

جدید

شهر من بخند!

جدید

پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش

یادی از رهی

گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور)

گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور)

مجنون

مستور و مست

خداحافظ

گورَه

حس نمادین

سه‌رخ

پردیس

مجلس عاشق‌کشی

من کی هستم؟

سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود)

شاعرانه‌های پیانو

فقط گوش کن

یک و یازده دقیقه

ماهور کبیر

چشمان بسته

بازتاب

سه عود

زندان شب یلدا

یقین گمشده

هوای خونه

عشق یعنی