آلبوم‌های سال 91

چهل‌و‌دو قطعه برای عود (مجموعۀ دوم: زخمه‌ریزان)

توصیه برای طرفداران

از من تنها تو مانده‌ای

رخصت

کارناوال حیوانات، پیتر و گرگ

هم‌نوازی استادان

جنگ و صلح

کتاب چهارم (ردیف دورۀ متوسطۀ تار و سه‌تار، براساس ردیف موسی معروفی)

بداهه‌سازی

خیال‌انگیز

به‌یاد استاد علی‌اکبر شهنازی

خوشا سرو

دیار مهر

دو مجلس تعزیه

بامداد

یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2)

ریشه در خاک

رومی ۳

زهی‌ها

به‌یاد استاد رجب‌علی امیری فلاح

چهل حکایت از گلستان سعدی

دیگه میرم...

واسه هزارمین‌بار

دلت با منه + سورپرایز

پیشنهاد موزیکانه

سرانجام

استادان بزرگ موسیقی بلوچی (موسیقی نواحی ایران 36)