آلبوم‌های جدید موزیکانه

نگاه من

رؤیا

احوالات شخصی 6: والس‌های تهران

احوالات شخصی 5: گاهان

شهر من بخند!

پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش

چیاوان

25 اتود کارکاسی

قطره‌های باران

لایه‌های تاریکی

پاییز، تنهایی

سلول شخصی

پادشاه فصل‌ها

سبز چشمانش، بنفش صدایش

نصیرخوانی

غریبانه

سکوت مگنولیا

نقش غربت

بوم سفید

مسیر رؤیایی

تربت

این سه خط بی‌انتها

لحظه‌های بی‌زمان

منشور

سرمستی

گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1)

کجاست خانه باد

پژواک سکوت

مسیحا

آوای وصل

اتاق گوشواره

غروبا

حرف نگفته

دگر

سربازان شرق