آلبوم‌های جدید موزیکانه

قدم می‌زنم

ماه هفتم

راز رود

بدخشان

پرواز جان

به نام تو

جاودانگی

و آن‌گاه... سه‌نوازی

آدم و سنگ

پاروی بی‌قایق

کهکشانی‌ها

به من شک نکن

اتوبوس قرمز

در سایۀ سرو

سلامی دوباره

آرامش شب ساحلی

راهه

همیشگی

اشارات نظر

وارونه

مدار بی‌قراری

سیم

از این ساعت

من و ما

فصل عاشقی

فانوس شب‌آغوش

آتش 3

30 قطعۀ چهارمضراب برای پیانو

آرایش غلیظ

صبح‌خیزان

واپسین بدرود

بر قطار زمان

من خانه نمی‌دانم

نیوش

سرآغاز