دوست دارم

تک‌نوازی تنبور (گفت‌وگو با معشوق آسمانی و موسیقی معنوی تنبور)

تک‌نوازی تنبور (یک حماسۀ معنوی و راه‌های عشق الهی)

پیشنهاد موزیکانه

بارانداز

پندار (مجموعه فرنشین 1)

گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود

سیبی از بوستان دوست

جاودانه‌ها 2

جاودانه‌ها 1

پیشنهاد موزیکانه

صدای سکوت

پیشنهاد موزیکانه

رَنگ در رَنگ

راه عشق الهی

آبشار

نواهای آسمانی

اذکار عرفانی

گفتگو با دوست

موسیقی ملکوتی استاد الهی

سماع‌های آسمانی

جاده‌‌های بارانی

بیداری

بدیهه‌پردازی 1

برای خاطر تو

غریبه

روایت دیگر

هفت‌ ثانیۀ نخست

کرشمه

گُل مولا (موسیقی زورخونه‌ای)

طرب‌انگیز

عشق علیه‌السلام

سکوت شکسته (دشتی، مخالف سه‌گاه)