آرزوی فردا

ماه غریبستان

معبد

پسرای مشرقی

مرز کهن

گلایه

آسمان شب

لبّیک

دیوونه

پرندۀ خورشید

سر‌به‌نِی

مَلِکا

دل‌شکسته

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ پنجم)

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ چهارم)

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم)

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ دوم)

گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول)

باران کوهستان

پنج‌تا انگشت بودند که... (غذاها و بازی‌ها)

دلصدا

اسپیناس

پنج‌تا انگشت بودند که... (مراسم و شغل‌ها)

لُپ‌قرمزی

تک‌نوازی تار

سنگ صبور

به‌یاد فردین

قسم

کهنه‌های همیشه نو

بانگ مهر