خروشان (گذری بر شیوۀ تارنوازی درویش‌خان)

دور تا نزدیک

پوئم سمفونی‌های خرمشهر و حلبچه

نگاه گم‌شده (مجموعۀ تصانیف در هفت دستگاه)

پاپریک

سرّ سماع

سِحر ساز

وکاپلا

خاطرات 1

شوق‌نامه

در حلقۀ دف (شصت قطعه برای دف)

زندگی

تو به من مدیونی

داروگ

شهر بی‌صدا

صبح دولت

دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک)

نافه‌های بهاری

چهارگاه مرکب

اگزوزها و کلاغ‌ها

تکه‌های بُریده‌شده

رهاب

در حلقۀ سودای تو

دوست‌ات دارم (گیسوان تو در شب کوتاهی جمله‌های من)

دوست‌ات دارم (از فرط چشمان تو از خواب بیدار می‌شوم)

دوست‌ات دارم (دوستت دارم)

دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود)

فکر و فریاد

...‌ بی‌صدف دُردانه باش

افسانۀ تنبور