هوره

آوار حلقه

لحظه...

رناتا

عاشقانه

دونوازی گیتار کلاسیک

آسمان مهتاب

سودای وطن

سراسر مه

خاطرت می‌ماند

صدای فاصله‌ها

یه‌جور دیگه

هزارویک شب

نغمه‌های تنهایی 2

نغمه‌های تنهایی 1

بچه‌های خیابونی

پیشنهاد موزیکانه

عاشقانه‌های سینما

قبلۀ آمال

مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور)

از دیروز برای همیشه (وحدت)

پیام بدون مرز

چهارفصل

فیه ما فیه

باهم

چهارراه

فنا

بر فراز ابرها

پیش‌خوانی در تعزیه

به‌تماشای آنچه نیست

در آسمان