نغمه‌های جان‌سوز

چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا

40 قطعه برای سنتور

آب، نان، آواز

نخستین دیدار بامدادی

آوای بهاری

تبسّم بهار

هفت شهر عشق

شمع محفل

نوای دل

20 قطعه برای سنتور

ترنّم 2

ترنّم 1

هارمونی شرق و غرب

در زیر باران

لِ ویولون (1)

سنتور

آثار درویش‌خان 3 (دلکش)

بگو سیب

سروِ آزاد

نقش خیال

دونوازی کمانچه و تمبک

هنوز زمستان است

مرد جنوبی

دروازۀ خورشید

بیستِ شهریور

آواز شهناز

پیشنهاد موزیکانه

نغمه‌ای زیر خاکستر

خاطرات هنرستان

تقدیم به خدا