سراسر مه

خاطرت می‌ماند

صدای فاصله‌ها

یه‌جور دیگه

هزارویک شب

نغمه‌های تنهایی 2

نغمه‌های تنهایی 1

بچه‌های خیابونی

پیشنهاد موزیکانه

عاشقانه‌های سینما

قبلۀ آمال

مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور)

از دیروز برای همیشه (وحدت)

پیام بدون مرز

چهارفصل

فیه ما فیه

باهم

چهارراه

فنا

بر فراز ابرها

پیش‌خوانی در تعزیه

به‌تماشای آنچه نیست

در آسمان

هلهله

بانگ اهورایی

بهار رؤیاها

دلبر من

من و دوست غولم

پیشنهاد موزیکانه

افشارستان

پیشنهاد موزیکانه

بالۀ شهرزاد: 2001شب

نجوایی برای باد