یوسف فروتن
تاریخ تولد: 1270
تاریخ فوت: 1357
شهر: تهران

یوسف فروتن

وی از ابتدا با تمام استادان موسیقی زمان خود آشنا شد. سه‌تار، تار و پیانو می‌نواخت، ولی در اصل نوازنده سه‌تار بود. سه‌تار را نزدمیرزاعبدالله و تار را در محضر میرزاحسینقلی فرگرفت. فروتن غیر از چند برنامه آن هم با شرکت استادان ممتاز وقت و به منظور کمک به آوارگان و سیل زدگان وبه طور کلی جز برای امور خیریه ساز ننواخت و بر روی صحنه حاضر نشد. فروتن از معدود استاداان موسیقی بود که رادیو تلویزیون توانست تا حدودی از معلومات و تجربیات او استفاده کند و یک دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی را با اجرای سه تار وی ضبط نماید که این مجموعه در دسترس همگان نیست. از شاگردان او می‌توان حسین علیزاده و داریوش طلایی و پرویز مشکاتیان و داود گنجه‌ای را نام برد. او تبهر خاصی در نواختن داشت و مضراب‌های محکم، پیچیده و روان از ویژگی‌های سبک او بود.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سه‌ضربی ماهور (رنگ حالت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:20
2
رنگ ماهور (شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:48
3
پیش‌درآمد ماهور
برافشان مهدی امامی 03:33
4
پیش‌درآمد
چهارسو مهدی امامی 07:26
5
ضربی افشاری
چهارسو مهدی امامی 02:36
6
رنگ افشاری
چهارسو مهدی امامی 02:00
7
پیش‌درآمد شور
راست مظفر شفیعی 03:58
8
چهارمضراب (شور)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:44
9
درآمد خارا (شور)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 00:36
10
درآمد (شور)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:06
11
کرشمه (شور)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 00:59
12
اوج و رضوی (شور)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:49
13
گرایلی شستی (شور)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 00:57
14
قجر و گوشه ابوعطا (شور)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:52
15
حسینی (شور)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 02:21
16
گرایلی (شور)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 08:03
17
پیش‌درآمد (ابوعطا)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:37
18
درآمد (ابوعطا)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 00:24
19
درآمد دوم (ابوعطا)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 02:08
20
مجلس‌افروز (ابوعطا)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:07
21
ضربی (ابوعطا)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:18
22
حجاز (ابوعطا)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:35
23
چهارمضراب (ابوعطا)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:24
24
چهارباغ (ابوعطا)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 02:14
25
مثنوی (ابوعطا)
ردیف سه‌تار یوسف فروتن 01:28