گروه هم‌نوازان شیدا

گروه هم‌نوازان شیدا

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بخش 1
جادوی سکوت 04:12
2
بخش 2
جادوی سکوت 02:48
3
بخش 3
جادوی سکوت 03:55
4
بخش 4
جادوی سکوت 02:46
5
بخش 5
جادوی سکوت 04:22
6
بخش 6
جادوی سکوت 05:31
7
بخش 7
جادوی سکوت 20:56
8
پیش‌درآمد «امید»
سایۀ جان 04:03
9
ساز تنها
سایۀ جان 02:23
10
چهارمضراب «شورآفرین»
سایۀ جان 03:51
11
ساز و آواز
سایۀ جان 11:22
12
قطعۀ «دلتنگی» (بیات کرد)
سایۀ جان 06:59
13
ساز و آواز
سایۀ جان 03:49
14
تصنیف «آوای دوست»
سایۀ جان 08:06
15
پیش‌درآمد
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 06:26
16
تک‌نوازی سه‌تار
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 04:37
17
چهارمضراب
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 03:39
18
ساز و آواز
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 08:11
19
ضربی اوج (به همراه آواز)
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 06:56
20
ساز و آواز
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 11:43
21
وطنم ایران
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 08:08
22
ساز و آواز
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 11:43
23
تصنیف مژده
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 07:43
24
رنگ
وطنم ایران گروه هم‌نوازان شیدا 02:18
25 تصنیف «هنر گام زمان» هنر گام زمان 07:07