گروه دستان

گروه دستان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «شمع جانان»
دریای بی‌پایان گروه دستان 08:28
2
مقدمه و آواز
دریای بی‌پایان گروه دستان 10:48
3
تصنیف «شکایت دل»
دریای بی‌پایان گروه دستان 06:22
4
چهارمضراب «انتظار»
دریای بی‌پایان گروه دستان 04:34
5
ساز و آواز
دریای بی‌پایان گروه دستان 06:24
6
تصنیف «حال خونین دلان»
دریای بی‌پایان گروه دستان 08:07
7
چهارمضراب «سرمست»
دریای بی‌پایان گروه دستان 04:33
8
ساز و آواز
دریای بی‌پایان گروه دستان 08:27
9
تصنیف «ساغر»
دریای بی‌پایان گروه دستان 12:01
10
گیلکی (دشتی)
سازدستان گروه دستان 09:00
11
تکنوازی تار (دشتی)
سازدستان گروه دستان 03:43
12
پرواز خیال (دشتی)
سازدستان گروه دستان 10:16
13
آفتاب نیمه شب (شوشتری)
سازدستان گروه دستان 06:14
14
تکنوازی کمانچه (افشاری)
سازدستان گروه دستان 01:52
15
حکایت (افشاری)
سازدستان گروه دستان 08:09
16
مقدمه (ابوعطا)
سازدستان گروه دستان 08:25
17
تکنوازی بربط (اصفهان)
سازدستان گروه دستان 01:40
18
چهارمضراب (اصفهان)
سازدستان گروه دستان 03:48
19
ضربی (اصفهان)
سازدستان گروه دستان 03:46
20
درآمد ماهور
سه‌نوازی گروه دستان 04:08
21
هفت‌ضربی
سه‌نوازی گروه دستان 14:43
22
داد
سه‌نوازی گروه دستان 02:52
23
خسروانی
سه‌نوازی گروه دستان 02:16
24
نیریز و شکسته
سه‌نوازی گروه دستان 02:28
25
افشاری
سه‌نوازی گروه دستان 01:07