کاوه دیلمی

کاوه دیلمی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مرغ حق
سروش 87 کاوه دیلمی 07:16
2
بی‌خبر
مرغ حق کاوه دیلمی 06:53
3
ساز و آواز
مرغ حق کاوه دیلمی 12:54
4
چه شب‌ها
مرغ حق کاوه دیلمی 07:59
5
پیام وطن
مرغ حق کاوه دیلمی 04:59
6
تو را خواهم
مرغ حق کاوه دیلمی 06:44
7
تو مرو
مرغ حق کاوه دیلمی 05:57
8
چهارمضراب ماهور (برای پیانو و ارکستر)
مرغ حق کاوه دیلمی 02:17
9
مرغ حق
مرغ حق کاوه دیلمی 07:14
10
قطعۀ سرو سهی
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 04:05
11
قطعۀ جویبار نغمه
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 05:02
12
گوشۀ زابل
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 04:28
13
قطعۀ اشک و آه
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 02:22
14
مخالف
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 06:28
15
تصنیف یاد یار مهربان
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 07:19
16
قطعۀ نسیم
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 04:41
17
درآمد
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 09:53
18
چهارمضراب
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 03:43
19
بیات راجه
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 03:03
20
تصنیف درد جان‌سوز
یاد یار مهربان کاوه دیلمی 07:01