پروین بهمنی

پروین بهمنی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 یه حمومی خدایا من غریب پروین بهمنی
2 مستم مستم خدایا من غریب پروین بهمنی
3 دای‌دایی‌جون خدایا من غریب پروین بهمنی
4 کوه‌های صابونات خدایا من غریب پروین بهمنی
5 خدایا من غریب خدایا من غریب پروین بهمنی
6 جنگ‌نامه، باش گرایلی خدایا من غریب پروین بهمنی
7 عاشق گلده خدایا من غریب پروین بهمنی
8 زارنجی خسرو خدایا من غریب پروین بهمنی
9 لالای خدایا من غریب پروین بهمنی
10 سن نه لیله خدایا من غریب پروین بهمنی
11
وطن گل بله دمله
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 03:03
12
اوچی گوزله مارال گشدی
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 04:30
13
عاشیق گلده ملحمزه
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 03:01
14
الچی بگلر
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 04:54
15
یادوما دوشدی
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 04:20
16
بالام غریب سیلرم
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 06:55
17
سن نیجه گوردیگ
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 02:37
18
ایسیریم گدم الکمه
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 05:20
19
صنم الا الرن
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 04:22
20
دربند قالموشام یاسنن مدد
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 03:53
21
آنا من غریبم غریب
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 07:07
22
کاکا منو گلمیش
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 09:14
23
مولام قانات ورده اوچدم نگلدم
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 01:45
24
سلام ایگنان تانودوم
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 02:22
25
مارالا باخ باخ
نغمه‌های عاشیقی قشقایی پروین بهمنی 03:22