پرویز یاحقی
تاریخ تولد: 1315
تاریخ فوت: 13 بهمن 1385
شهر: تهران

پرویز یاحقی

پرویز صدیقی پارسی معروف به پرویز یاحقی متولد ۱۳۱۵ در تهران است او از کودکی نزد دایی خود زندگی می‌کرد و موسیقی را نزد او آموخت و در ۹ سالگی در رادیو نوازندگی کرد. نخستین آهنگ او برای غلامحسین بنان در برنامه گلهای رنگارنگ بود به نام ای امید دل من کجائی که هم اکنون نوار ان موجود است. سبک نوازندگی او بر بسیاری از نوازندگان ویلن تاثیر گذاشت استاد یاحقی در طول سالهای فعالیت هنری خود هیچگاه در راه آموزش هنرجویان موسیقی گام ننهاد.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

چکامه‌های ایرانی

1390
توصیه برای طرفداران

مایۀ ناز

1388
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب
بهشت من عبدالحسین مختاباد 04:39
2
اسیر دام توام
چکامه‌های ایرانی مزدا انصاری 08:06
3
حماسۀ ایران
حماسۀ ایران ادیب برومند 30:56
4
به‌یاد آزادشدن خرمشهر
حماسۀ ایران ادیب برومند 27:08
5
درآمد بیات اصفهان
راز 03:52
6
قطعۀ ضربی بیات اصفهان 2/4
راز 09:40
7
چهارمضراب بیات اصفهان 6/8
راز 11:06
8
درآمد دشتی
راز 02:43
9
قطعۀ ضربی سنگین دشتی 6/4
راز 10:30
10
چهارمضراب دشتی 6/8
راز 12:15
11
مِی‌زده (ماهور)
زنده در یاد 03:40
12
بیداد زمان (بوسلیک در بیات راجع)
زنده در یاد 04:34
13
دوضربی (ابوعطا، شور، حجاز)
سِحر ساز پرویز یاحقی 03:37
14
ابوعطا: اشاره به پردۀ سیخی
سِحر ساز پرویز یاحقی 00:48
15
چهارمضراب با وزن 6/8، حرکت از شور و اشاره به زمینۀ ابوعطا، گوشۀ عطاره و برگشت به شور
سِحر ساز پرویز یاحقی 03:12
16
حجاز، روح‌افزا، عطاره، سیخی، دوبیتی، فرود به شور
سِحر ساز پرویز یاحقی 05:11
17
درآمد شور
سِحر ساز پرویز یاحقی 01:16
18
ضربی سنگین با وزن 6/4 (سلمی، شهناز صغیر)
سِحر ساز پرویز یاحقی 02:53
19
چهارمضراب 6/8، گردش و اشاره به نشیب و فراز، فرودآور، حجاز، سلمی، شهناز صغیر، عزّال
سِحر ساز پرویز یاحقی 07:56
20
دوضربی ابوعطا
سِحر ساز پرویز یاحقی 02:34
21
ابوعطا
سِحر ساز پرویز یاحقی 00:52
22
چهارمضراب 6/8، اشاره به گوشۀ عطاره و پردۀ عشاق، فرود به ابوعطا
سِحر ساز پرویز یاحقی 02:43
23
ادامۀ ابوعطا، اشاره به عطاره
سِحر ساز پرویز یاحقی 01:38
24
حجاز، اشاره به یتیمک و حزین
سِحر ساز پرویز یاحقی 02:12
25
خسرو و شیرین، اشاره به ابوعطا
سِحر ساز پرویز یاحقی 02:09