هژیر مهرافروز

هژیر مهرافروز

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
ایران
آیان هژیر مهرافروز 04:11
2
همراه
آیان هژیر مهرافروز 04:18
3
خمیازۀ فریاد
آیان هژیر مهرافروز 04:23
4
راهی به‌سوی خدا
آیان هژیر مهرافروز 04:12
5
مجنون و پریشان توام
آیان هژیر مهرافروز 02:05
6
مثلث
آیان هژیر مهرافروز 04:40
7
سوگ تنبور
آیان هژیر مهرافروز 03:16
8
جان‌جان
آیان هژیر مهرافروز 04:56
9
آیان
آیان هژیر مهرافروز 03:55
10
دل قلندر
دل قلندر هژیر مهرافروز 04:52
11
قوم به‌حج‌رفته
دل قلندر هژیر مهرافروز 05:17
12
آمده‌ام که سر نَهم
دل قلندر هژیر مهرافروز 03:20
13
چشم در راه
دل قلندر هژیر مهرافروز 05:17
14
دلدار
دل قلندر هژیر مهرافروز 04:35
15
شراب عاشقان
دل قلندر هژیر مهرافروز 04:31
16
به‌رقص آ
دل قلندر هژیر مهرافروز 04:40
17
یا مَن هو
دل قلندر هژیر مهرافروز 05:01
18
زائر
لامی هژیر مهرافروز 04:48
19
نگاه ساقی
لامی هژیر مهرافروز 04:00
20
فال
لامی هژیر مهرافروز 04:05
21
صدای درد انسان
لامی هژیر مهرافروز 05:54
22
بازگشت
لامی هژیر مهرافروز 04:17
23
شور و شیدایی
لامی هژیر مهرافروز 04:50
24
عشق است و بس
لامی هژیر مهرافروز 04:31
25
کوچ
لامی هژیر مهرافروز 04:35