مهدی کمالیان
تاریخ تولد: 1297
تاریخ فوت: 6 خرداد 1376

مهدی کمالیان

استاد مهدی کمالیان سازندۀ بنام سه‌تار و نوازندۀ آن برای اهل فرهنگ و هنر ایران چهرۀ شناخته‌شده‌ای است و هر گروه از مخاطب‌های فرهنگ و هنر به‌دلیلی با نام وی آشنایند. نوازندگان سازهای سنتی می‌دانند که هر کدام از معدود سه‌تارهایی که مُهر کمالیان بر آنها نقش بسته حتماً از صدایی عالی و به قول محمدرضا لطفی از «عمق روحانی» برخوردارند.
برخی دیگر که می‌دانند ثبت یک آرشیو خوب از اجراهای عالی موسیقی چقدر دشوار است، باخبرند که استاد کمالیان از چه اجراهای عالی، مجموعه‌ای بی‌بدیل فراهم آورده که منحصربه‌فرد است. نسل‌های جدیدتر اهل موسیقی از استادان خود، یا از استادانِ استادان خود تعریف‌هایی بسیار شنیده‌اند.
جدای از ساخت سه‌تار، نواختن آن، خواندن آواز و جمع‌آوری آرشیو که همه از عامل‌های شناخته‌شدن استاد کمالیان است، آثار دیگری نیز از استاد وجود دارد که هر کدام به نوبۀ خود قابل بررسی است. برای مثال از حداکثر ۲ قطعۀ کوتاه فیلم که از شاعر معاصر سهراب سپهری در دست است، یکی از آنها توسط استاد کمالیان فیلم‌برداری شده‌است.