مهدی آذرسینا

مهدی آذرسینا

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «کمند»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علیرضا شاه‌محمدی 05:52
2
تصنیف زنجیر
خنیاگر مهدی آذرسینا 09:06
3
تصنیف با تو گفتن
خنیاگر مهدی آذرسینا 19:42
4
روزگاران
خنیاگر مهدی آذرسینا 05:16
5
تصنیف پای‌کوبان
خنیاگر مهدی آذرسینا 10:36
6
مطرب دل
خنیاگر مهدی آذرسینا 08:48
7
خنیاگری
خنیاگر مهدی آذرسینا 02:39
8
سه‌گاه
صفیر سیمرغ مهدی آذرسینا 30:04
9
بیات ترک
صفیر سیمرغ مهدی آذرسینا 25:26
10
ماهور
کمانچه و تنبک 30:35
11
اصفهان شوشتری
کمانچه و تنبک 12:48
12
چهارگاه
کمانچه و تنبک 15:26