منوچهر صهبایی

منوچهر صهبایی

منوچهر صهبایی متولد تهران است. او دانش‌آموختۀ هنرستان عالی موسیقی (کنسرواتوار تهران) است و همزمان با گذراندن دوره عالی کنسرواتوار تهران، چندین سال به عنوان تکنواز ابوا با ارکستر سمفونیک تهران همکاری داشت. در دهه پنجاه خورشیدی، استاد کنسرواتوار تهران، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدرسه رادیو و تلویزیون ملی ایران بود. همچنین کنسرت‌های متعددی را با ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون ملی ایران اجرا کرد. منوچهر صهبایی برای معرفی و اجرای قطعات سمفونیک آهنگسازان ایرانی کوشش‌های زیادی کرده و تاکنون به همت وی آثاری از آنها با ارکستر کشورهای مختلف ضبط کرده است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 04:19
2
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 05:39
3
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 02:28
4
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 01:26
5
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 04:39
6
شُلیل و دیوانه (ورسیون بدون گروه کر)
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 05:26
7
شُلیل و دیوانه (ورسیون بدون گروه کر)
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 06:47
8
دو موومان برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 05:23
9
دو موومان برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 04:03
10
کاپریس ایرانی برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 10:45
11
اینترلود برای پیانو ارکستر سازهای زهی و سازهای کوبه‌ای
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 12:58
12
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 06:10
13
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 04:20
14
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 05:09
15
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 03:10
16
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 05:06
17
نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 10:43
18
بومی‌وار
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 06:13
19
بومی‌وار
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 03:12
20
بومی‌وار
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 05:34
21
روندو کاپریچوزو
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 06:51
22
دلتا برای ابو آ، سازهای کوبه‌ای و ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 12:29
23
چهارگاه، بخش 1
آوازها و تصنیف‌های ایرانی منوچهر صهبایی 10:08
24
چهارگاه، بخش 2
آوازها و تصنیف‌های ایرانی منوچهر صهبایی 07:37
25
چهارگاه، بخش 3
آوازها و تصنیف‌های ایرانی منوچهر صهبایی 07:22