مصطفی محمودی

مصطفی محمودی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دولت عشق
شمس پرنده مصطفی محمودی 02:14
2
ظهور شمس
شمس پرنده مصطفی محمودی 04:06
3
تصنیف «سماع»
شمس پرنده مصطفی محمودی 04:56
4
قطعۀ سبکبال
شمس پرنده مصطفی محمودی 01:50
5
آواز
شمس پرنده مصطفی محمودی 01:28
6
ذکر هو الله
شمس پرنده مصطفی محمودی 01:55
7
قطعۀ سرود هستی
شمس پرنده مصطفی محمودی 02:52
8
ما ز بالاییم...
شمس پرنده مصطفی محمودی 03:02
9
پیر من و مراد من
شمس پرنده مصطفی محمودی 05:17
10
تصنیف «یاران چه شد»
شمس پرنده مصطفی محمودی 02:20
11
تصنیف «ای عاشقان»
شمس پرنده مصطفی محمودی 04:16
12
تصنیف «دلدار»
شمس پرنده مصطفی محمودی 03:45
13
تصنیف «مرغ باغ ملکوت»
شمس پرنده مصطفی محمودی 03:19
14
قطعۀ سجاده‌نشین
شمس پرنده مصطفی محمودی 05:11
15
تصنیف «زندگی جاویدان»
شمس پرنده مصطفی محمودی 04:48
16
تصنیف «هذا الجنون العاشقین»
شمس پرنده مصطفی محمودی 03:35
17
نیستان
وصل یار مصطفی محمودی 08:42
18
پروانه (دونوازی کمانچه و سنتور)
وصل یار مصطفی محمودی 03:47
19
طبال پیر
وصل یار مصطفی محمودی 05:00
20
تک‌نوازی قانون
وصل یار مصطفی محمودی 06:13
21
پرواز
وصل یار مصطفی محمودی 03:42
22
می
وصل یار مصطفی محمودی 06:44
23
رقص خورشید
وصل یار مصطفی محمودی 14:49
24
ایران
وصل یار مصطفی محمودی 04:08