محمود کریمی
تاریخ تولد: 1306
تاریخ فوت: 3 آذر 1363
شهر: تهران

محمود کریمی

محمود کریمی در سال ۱۳۰۶ در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیلات ابتدایی و دورۀ اول متوسطه وارد هنرستان هنرهای زیبای کشور شد و در رشتۀ نقاشی مینیاتور به تلمذ پرداخت. سپس در همان هنرستان به استخدام رسمی در آمد. بعد از مدت کوتاهی مأمور خدمت در بنگاه عمران وابسته به وزارت کشور شد و پس از حدود دو سال به وزارت دادگستری منتقل گردید و تا پایان خدمت دولتی در آنجا ماند.
کریمی از کودکی ذوق موسیقی را در خود احساس کرد و چون پدرش با نوازندگی ویلون آشنایی داشت به الهام و کسب فیض از پدر، پایه‌های این هنر را درخود مستحکم کرد. وی آواز را به صورت پراکنده و با استفاده از منابع مختلف آموخت تا اینکه در سال ۱۳۳۰ به کلاس عبدالله دوامی راه یافت. او همچنین ردیف سه‌تار را به مدت ۲۰ سال نزد محمد ایرانی مجرد فرا گرفت.
او حدود سال‌های ۱۳۴۴-۱۳۴۵ ردیف آوازی موسیقی سنتی را تهیه و تنظیم و روی نوار ضبط کرد که به وسیله دکتر مسعودیه آوانویسی شد و اکنون در دسترس است. همچنین از صدای کریمی قطعه‌ای ضبط شده که الان در آرشیو رادیو، تلویزیون فرانسه نگهداری می‌شود.
محمود کریمی، به شاگردان زیادی آموزش ردیف داد و بخش عمدۀ زندگی‌اش را صرف آموزش در ادارۀ کل هنرهای زیبای کشور (که بعداً به وزارت فرهنگ و هنر تغییر نام داد)، هنرستان موسیقی ملی، هنرکدۀ موسیقی ملی و سازمان جوانان زرتشتی کرد وی در سال ۱۳۶۳ درگذشت.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه راست پنج‌گاه
آواز استاد محمود کریمی محمود کریمی 42:47
2
آواز بیات ترک
آواز استاد محمود کریمی محمود کریمی 29:31
3
سه‌گاه
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 10:51
4
درآمد (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 00:58
5
کرشمه (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 00:39
6
درآمد خارا (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:32
7
رهاوی (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 00:45
8
اوج (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:49
9
شهناز (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:40
10
قرچه (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:38
11
رضوی (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:53
12
رضوی، تحریر جوادخوانی (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:58
13
بزرگ (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 00:46
14
دوبیتی (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:14
15
حسینی (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 02:23
16
زیرکش سلمک، حزین، فرود (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:49
17
گرایلی (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 03:15
18
مثنوی (شور)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 02:37
19
درآمد (ابوعطا)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 03:27
20
سیخی (ابوعطا)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:19
21
رامکالی 1 (ابوعطا)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:15
22
رامکالی 2 (ابوعطا)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:12
23
خسر و شیرین 1 (ابوعطا)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:16
24
خسرو شیرین 2 (ابوعطا)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 02:14
25
گبری (ابوعطا)
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی) محمود کریمی 01:33