محمدرضا لطفی
تاریخ تولد: 17 دی 1325
تاریخ فوت: 12 اردیبهشت 1393
شهر: گرگان

محمدرضا لطفی

محمدرضا لطفی در سال ۱۳۲۵ در شهر گرگان به دنیا آمد. وی به مدت پنج سال در هنرستان موسیقی به آموختن موسیقی پرداخت و پس از پایان هنرستان به دانشکده موسیقی راه یافت و به تکمیل آموخته‌هایش پرداخت. محمدرضا لطفی در سال ۱۳۴۳ جایزه نخست موسیقی‌دانان جوان را نیز کسب کرد. در سال ۱۳۵۳ به عضویت گروه علمی دانشکده موسیقی درآمد و در همین سال همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و در سال ۱۳۵۴ گروه شیدا را راه‌اندازی کرد.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

توصیه برای طرفداران

خموشانه

1385
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بهانه از توست
بهانه از توست محمدرضا لطفی 42:43
2
آواز بیات اصفهان
پرواز عشق 27:52
3
دستگاه سه‌گاه
پرواز عشق 28:15
4
دستگاه چهارگاه
چهارگاه محمدرضا لطفی 22:24
5
ادامۀ دستگاه چهارگاه
چهارگاه محمدرضا لطفی 17:34
6
قطعۀ نستاری (ردیف نوا)
چهره‌به‌چهره 06:18
7
تک‌نوازی و بداهه‌نوازی ساز در نوا (سه‌ضربی، کرشمه)
چهره‌به‌چهره 06:08
8
ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)
چهره‌به‌چهره 08:19
9
آواز (بیات راجه، عشاق، فرود نوا، نیشابورک، فرود به نوا)
چهره‌به‌چهره 07:42
10
قطعۀ ضربی (رنگ نوا)
چهره‌به‌چهره 02:52
11
ساز و آواز (نهفت، مجلسی، فرود نهفت به نوا، عراق، نهیب، گردانیه و فرود به نوا، حسینی، فرود نوا، بوسلیک، رهاب، درآمد نوا)
چهره‌به‌چهره 17:59
12
تصنیف قدیمی «چهره‌به‌چهره»
چهره‌به‌چهره 04:31
13
تصنیف قدیمی «ما را همه‌شب»
چهره‌به‌چهره 02:45
14
آواز ابوعطا
خموشانه محمدرضا لطفی 45:16
15
آواز بیات زند
خموشانه محمدرضا لطفی 23:04
16
دستگاه ماهور
درویش‌خان 27:38
17
رنگ شهر‌آشوب
درویش‌خان 28:21
18
پیش‌درآمد
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 04:50
19
درآمد، کرشمه، آواز، مقدمۀ داد، داد، مجلس‌افروز
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 07:14
20
تصنیف قدیمی داد
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 03:41
21
خسروانی، دلکش، چهارمضراب، فرود
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 06:33
22
تصنیف قدیمی خاوران
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 03:29
23
خاوران، طرب‌انگیز، نیشابورک، نصیرخانی، چهارپاره، فیلی، ماهور صغیر، آذربایجانی، حصار ماهور، زنگوله، نغمه، زیرافکند، نیریز، شکسته، عراق
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 18:11
24
ضربی عراق
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 01:50
25
نهیب، متحیر، آشورآوند، اصفهانک، حزین، کرشمه، زنگوله
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 04:06