محمدرضا شجریان
تاریخ تولد: 1 مهر 1319
شهر: مشهد

محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان متولد ۱ مهر ۱۳۱۹ در مشهد، خواننده، موسیقی‌دان و خوشنویس ایرانی است. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش می‌شود. در سال ۱۳۳۷ به رادیو خراسان رفت و در رشتۀ آواز مشغول فعالیت شد. سپس برای اجرای برنامه‌های گلها به تهران آمد. شجریان در سال ۱۳۷۸ جایزه پیکاسو را از طرف سازمان یونسکو دریافت کرد و از سال ۱۳۸۶ به همکاری با گروه آوا پرداخت و کنسرت‌هایی در تهران، اصفهان، اروپا، آمریکا و کانادا اجرا کرد. همچنین شجریان مبدع چند ساز جدید در موسیقی ایرانی است. وی در اردیبهشت ۱۳۹۰ در نمایشگاه در تهران این سازها را رسماً به نمایش عمومی در آورد.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رندان مست

1388
منتخب شنونده‌ها

جام تهی

1384
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد شور
یاد ایام محمدرضا شجریان 05:52
2
دونوازی تار و نی
یاد ایام محمدرضا شجریان 02:28
3
چهارمضراب شور
یاد ایام محمدرضا شجریان 03:14
4
ساز و آواز شور (درآمد خارا، درآمد شور، رضوی، عاشق‌کُش، تحریر نغمه، سلمک، قرچه، رضوی، تحریر جوادخانی، حسینی، فرود)
یاد ایام محمدرضا شجریان 15:47
5
تصنیف «سلسلۀ مو»
یاد ایام محمدرضا شجریان 07:35
6
ادامۀ ساز و آواز (عاشق‌کُش)
یاد ایام محمدرضا شجریان 06:19
7
تصنیف «یاد ایام»
یاد ایام محمدرضا شجریان 07:21
8
تک‌نوازی نی
یاد ایام محمدرضا شجریان 02:06
9
تصنیف «خَم زلف»
یاد ایام محمدرضا شجریان 05:33
10
تک‌نوازی سنتور
همایون مثنوی محمدرضا شجریان 04:44
11
ساز و آواز (درآمد همایون)
همایون مثنوی محمدرضا شجریان 04:52
12
ادامۀ آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه‌دران، فرود به همایون)
همایون مثنوی محمدرضا شجریان 16:31
13
ادامۀ آواز (قرایی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه‌دران و فرود)
همایون مثنوی محمدرضا شجریان 10:29
14
ادامۀ آواز (بختیاری، نی‌داود)
همایون مثنوی محمدرضا شجریان 03:25
15
ادامۀ آواز (دیلمان، همایون، عشاق و فرود به همایون)
همایون مثنوی محمدرضا شجریان 05:22
16
ادامۀ آواز (مثنوی همایون، بیداد، عشاق، شوشتری)
همایون مثنوی محمدرضا شجریان 07:42
17
قطعۀ طلوع
نوا (مرکب‌خوانی) 08:23
18
آواز و نی (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)
نوا (مرکب‌خوانی) 06:04
19
ادامۀ آواز و نی (گَوِشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی، سَلمَک، فرود به نوا، درآمد نوا)
نوا (مرکب‌خوانی) 11:15
20
قطعۀ نهفت
نوا (مرکب‌خوانی) 06:00
21
ادامۀ آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته‌نگار، گردانیه)
نوا (مرکب‌خوانی) 07:41
22
ادامۀ آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)
نوا (مرکب‌خوانی) 06:26
23
ادامۀ آواز و نی (سه‌گاه، مویه، فرود به نوا)
نوا (مرکب‌خوانی) 03:13
24
تصنیف «جان جهان»
نوا (مرکب‌خوانی) 05:52
25
پیش‌درآمد شور
معمای هستی محمدرضا شجریان 02:33