محسن کرامتی
تاریخ تولد: 1326
شهر: تهران

محسن کرامتی

محسن کرامتی متولد ۱۳۲۶در تهران، خواننده، استاد ردیف آوازی موسیقی ایرانی، نقاش و محقق موسیقی است. کرامتی، هم‌زمان با فراگیری نقاشی در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران به یادگیری آواز پرداخته‌است. کرامتی از سال ۱۳۶۵ تا کنون به آموزش ردیف آوازی ایران می‌پردازد. وی همچنین مترجم بیش از چهل عنوان کتاب و مؤلف «فرهنگ اصطلاحات هنرهای تجسمی» است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
ای پادشه خوبان (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:25
2
عیشم مدام است (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:24
3
بیا تا گل برافشانیم (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 02:57
4
باشد از لال (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 02:12
5
من ندانستم (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:46
6
ای ماه من (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 02:58
7
از غم عشقت (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:32
8
اول عهد شب (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:48
9
آب حیات (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 02:10
10
ایران هنگام (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 03:30
11
شب مهتاب (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:42
12
ندیده رخت (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 02:35
13
چین زلف (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:57
14
ماه گلم (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:13
15
دمیده شد سنبل (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:29
16
گو به ساقی (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 02:13
17
تا رخت مقید (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 02:47
18
دل میرود ز دستم (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:57
19
ز دست محبوب (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:29
20
تا تاب و توانم (بیات اصفهان)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:24
21
داد از این بیداد (همایون)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:30
22
ساقی ساقی (همایون)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:39
23
زلفت که هزاران (همایون)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:22
24
تا شد دل من (همایون)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:32
25
من را نبود (همایون)
۱۸۶ تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی محسن کرامتی 01:25