مجتبی عسگری

مجتبی عسگری

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 تا نفس باقی‌ست تا نفس باقی‌ست مجتبی عسگری
2 آهسته تا نفس باقی‌ست مجتبی عسگری
3 مقدمۀ نوا تا نفس باقی‌ست مجتبی عسگری
4 هنوز تا نفس باقی‌ست مجتبی عسگری
5 گهواره تا نفس باقی‌ست مجتبی عسگری
6 افسوس تا نفس باقی‌ست مجتبی عسگری
7 مقدمۀ کُرد بیات تا نفس باقی‌ست مجتبی عسگری
8 به زندان جنون تا نفس باقی‌ست مجتبی عسگری
9 رنگ بهار روی خزان تا نفس باقی‌ست مجتبی عسگری
10
پالیز (مقدمه)
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 08:41
11
ساز تنها (درآمد)
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 02:27
12
ضربی (بداهه‌نوازی)
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 09:14
13
آواز به‌همراه سنتور (درآمد٬ جامه‌دران)
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 08:09
14
تصنیف «صبحدم»
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 05:00
15
آواز به‌همراهی نی و سنتور (شکسته)
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 07:00
16
گفتگو (بی‌کلام)
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 04:20
17
پیوند (بی‌کلام)
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 01:10
18
آواز به‌همراهی نی و سنتور (فرود)
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 03:10
19
تصنیف «انتظار»
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 04:55
20
رِنگ لیلی (بی‌کلام)
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 01:09
21
مقدمه (ابوعطا)
سحرخیزان مجتبی عسگری 07:11
22
ساز و آواز (ابوعطا)
سحرخیزان مجتبی عسگری 07:52
23
ضربی رقص برگ (به همراه آواز حجاز)
سحرخیزان مجتبی عسگری 03:19
24
ساز و آواز (افشاری)
سحرخیزان مجتبی عسگری 09:54
25
تصنیف «سحرخوانی»
سحرخیزان مجتبی عسگری 10:22