ماهان بهرام‌خان

ماهان بهرام‌خان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بگومگو
من هنوز... ماهان بهرام‌خان 02:59
2
اشتباه
من هنوز... ماهان بهرام‌خان 03:19
3
سهم من
من هنوز... ماهان بهرام‌خان 03:10
4
فانوس
من هنوز... ماهان بهرام‌خان 02:41
5
خاطره
من هنوز... ماهان بهرام‌خان 04:04
6
خاکستری
من هنوز... ماهان بهرام‌خان 03:40
7
موریانه‌خورده
من هنوز... ماهان بهرام‌خان 03:37
8
روشن و تاریک
من هنوز... ماهان بهرام‌خان 03:08
9
خاطرات
من هنوز... ماهان بهرام‌خان 06:05
10
روزها شبها
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 03:30
11
سپردم تورو
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 04:18
12
کم‌کم
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 03:55
13
چه ساده
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 03:33
14
معلومه
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 04:04
15
یک و یازده
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 04:17
16
ماجرای من
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 03:31
17
همین می‌شه که می‌بینی
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 03:23
18
وقتی رفتی
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 04:15
19
کجایی
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 03:53
20
گل‌های باغچه
یک و یازده دقیقه ماهان بهرام‌خان 04:03