فرشید اعرابی

فرشید اعرابی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مفتاح
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 04:30
2
شهر شلوغ
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 04:30
3
دست تقدیر
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 03:54
4
آمده‌ام
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 04:11
5
غبار بی‌سوار
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 04:59
6
شام غم‌بار
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 04:12
7
نیست شوم
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 04:45
8
فریاد کن
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 05:06
9
به‌رنگ شب
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 04:40
10
یکی بود یکی نبود
به‌رنگ شب فرشید اعرابی 04:36
11
شب آفتابی
روزگار شهرام موسوی 04:26
12 عشق تو بهترین پناهه روزگار شهرام موسوی 04:33
13
شهر خالی
سکوت راوی فرشید اعرابی 03:46
14
ساعت
سکوت راوی فرشید اعرابی 04:19
15
روزهای پُر‌بهانه
سکوت راوی فرشید اعرابی 04:53
16
تنهایی
سکوت راوی فرشید اعرابی 04:07
17
تندیس ایثار
سکوت راوی فرشید اعرابی 03:58
18
صفر و یک
سکوت راوی فرشید اعرابی 04:24
19
پرواز بی‌خطر
سکوت راوی فرشید اعرابی 03:56
20
روزهای پُربهانه (بی‌کلام)
سکوت راوی فرشید اعرابی 04:53