فرامرز پایور
تاریخ تولد: 21 بهمن 1311
تاریخ فوت: 18 آذر 1388
شهر: تهران

فرامرز پایور

فرامرز پایور در ۲۱ بهمن سال ۱۳۱۱ در تهران به دنیا آمد. وی در سن ۱۷ سالگی، آموزش موسیقی را نزد استاد ابوالحسن صبا آغاز کرد و در همین دوران، فرامرز پایور، یکی از برجسته‌ترین شاگردان استاد صبا شد. فرامرز پایور از سال ۱۳۳۳، کار خود را در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان و از سال ۱۳۳۷ آموزش سنتور را در هنرستان عالی موسیقی ملی آغاز کرد. او اولین سنتورنوازی بود که روی سنتور، نواسازی می‌کرد و تنها در پی بداهه‌نوازی نبود. به بیان دیگر، نخستین آهنگ‌سازی بود که ساز تخصصی او، سنتور بود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب شور
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:28
2
چهارمضراب شهناز
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 03:52
3
چهارمضراب رضوی
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:00
4
چهارمضراب حسینی
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:14
5
چهارمضراب سه‌گاه
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 01:58
6
چهارمضراب زابل (سه‌گاه)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:02
7
چهارمضراب مخالف سه‌گاه
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:48
8
چهارمضراب ترک
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 07:22
9
چهارمضراب شکسته (ترک)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 03:23
10
چهارمضراب ابوعطا
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:23
11
چهارمضراب حجاز
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:06
12
چهارمضراب افشاری
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:36
13
چهارمضراب قرایی
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:41
14
چهارمضراب دشتی
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:07
15
چهارمضراب عشاق (دشتی)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 03:17
16
چهارمضراب همایون
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 05:13
17
چهارمضراب چکاوک
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 01:47
18
چهارمضراب بیداد
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:24
19
چهارمضراب اصفهان
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 06:18
20
چهارمضراب راجع
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:19
21
چهارمضراب عشاق (اصفهان)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:25
22
چهارمضراب چهارگاه
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:00
23
چهارمضراب زابل (چهارگاه)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:19
24
چهارمضراب مخالف (چهارگاه)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:43
25
چهارمضراب ماهور
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 05:13