غلامرضا رضایی

غلامرضا رضایی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پردۀ عشاق
آسمانه غلامرضا رضایی 04:54
2
خزان
آسمانه غلامرضا رضایی 04:46
3
آسمانه
آسمانه غلامرضا رضایی 05:08
4
مژدۀ باران
آسمانه غلامرضا رضایی 05:13
5
دلی در آتش
آسمانه غلامرضا رضایی 07:07
6
مهر مه‌رویان
آسمانه غلامرضا رضایی 05:31
7
تک‌نوازی تار
آسمانه غلامرضا رضایی 02:09
8
ضربی طلوع
آسمانه غلامرضا رضایی 02:47
9
ارکستر و آواز
آسمانه غلامرضا رضایی 03:12
10
زنگ شتر
آسمانه غلامرضا رضایی 02:07
11
تک‌نوازی نی
آسمانه غلامرضا رضایی 01:20
12
ارکستر و آواز
آسمانه غلامرضا رضایی 01:59
13
تک‌نوازی نی
آسمانه غلامرضا رضایی 01:19
14
مبارک باد عشق
آسمانه غلامرضا رضایی 05:17
15
نوروز
آسمانه غلامرضا رضایی 05:21