غلامحسین بیگجه‌خانی
تاریخ تولد: 1297
تاریخ فوت: 24 فروردین 1366
شهر: تبریز

غلامحسین بیگجه‌خانی

او در سال ۱۲۹۷ شمسی در تبریز به‌دنیا آمد و از شش سالگی نزد پدر به آموختن تار پرداخت. بیگجه‌خانی هم‌زمان با تأسیس رادیو تبریز، فعالیت خود را در آن آغاز کرد و مدتی سرپرست ارکستر ایرانی رادیو تبریز بود. بعد در رادیو ایران مشغول به کار شد و مدتی نیز در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به تدریس پرداخت. او آثاری نیز در تنظیم و اجرای موسیقی آذربایجانی دارد.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 ضربی زابل (سه‌گاه) اشاره جمشید شمیرانی
2
چهارمضراب اصفهان
ایران هنگام کار است گروه نهفت 03:27
3
آواز بیات اصفهان
تار غلامحسین بیگجه‌خانی 17:35
4
دستگاه سه‌گاه
تار غلامحسین بیگجه‌خانی 13:56
5
آواز بیات ترک
تار غلامحسین بیگجه‌خانی 17:48
6
آواز افشاری
تار غلامحسین بیگجه‌خانی 23:08
7
پیش‌درآمد (دشتی)
تک‌نوازی تار فراز انتصاری 02:15
8
گرایلی، رنگ (دشتی)
تک‌نوازی تار فراز انتصاری 06:33
9
دستگاه شور
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 09:03
10
دستگاه سه‌گاه
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 08:06
11
آواز بیات اصفهان
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 06:37
12
تصنیف ترکی
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 02:04
13
آواز دشتی
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 07:26
14
دستگاه سه‌گاه
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 05:55
15
تصنیف ترکی
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 01:55
16
دستگاه شور
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 03:03
17
آواز بیات اصفهان
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 11:55
18
تصنیف ترکی
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 01:43
19
دستگاه سه‌گاه
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 05:27
20
تصنیف محلی (رشیدخان)
خوش‌نواز غلامحسین بیگجه‌خانی 02:11
21
رنگ چهارگاه
رهاوی ساناز نخجوانی 01:50
22
بیات اصفهان
صد سال تار غلامحسین بیگجه‌خانی 05:48
23
دوضربی افشاری
عاشقانه 01:22
24
ابوالحسن اقبال‌آذر (افشاری)
مثنوی‌خوانی ابوالحسن اقبال‌آذر 02:59