غلامحسین بنان
تاریخ تولد: 15 اردیبهشت 1290
تاریخ فوت: 8 اسفند 1364
شهر: تهران

غلامحسین بنان

غلامحسین بنان متولد اردیبهشت ۱۲۹۰ در تهران است او از شش سالگی به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنمایی‌های مادرش که پیانو را بسیار خوب می‌نواخت بهره‌ها گرفت و اولین استاد او پدرش بود. از سال ۱۳۲۱ صدای غلامحسین بنان، همراه با همکاری عده‌ای از هنرمندان دیگر از رادیو تهران به گوش مردم ایران رسید و از بدو شروع برنامه همیشه جاوید «گلهای رنگارنگ» همکاری داشت. او تا دهه ۵۰ در زمینه موسیقی ملی ایران فعالیت داشت و عضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان موسیقی تهران و بنیان‌گذار انجمن موسیقی ایران بوده‌است.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
51
شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 05:10
52
ابوعطا
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:13
53
افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 10:24
54
افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:58
55
مثنوی افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 06:59
56
بیات ترک
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 02:15
57
مثنوی مخالف
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:24
58
کار عمل در بیات ترک
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 07:12
59
خاوران
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 01:38
60
عراق افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 06:13
61
مرکب‌خوانی دشتی به ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 08:09
62
داد و گشایش و شکسته فرود ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:54
63
بیات اصفهان
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:53
64
شوشتری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:25
65
بختیاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 01:15
66
سه‌گاه یتیم
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 05:19
67
سه‌گاه
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 01:37
68
زابل چهارگاه
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 04:32
69
ضربی چهارگاه
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:24
70
ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 02:04
71
همایون
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 09:29
72
دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 08:15
73
همایون
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 07:54
74
آواز دشتی اجرای خصوصی سال 1335
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 04:16
75
مصاحبه با استاد بنان سال 1352
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 09:02