غلامحسین بنان
تاریخ تولد: 15 اردیبهشت 1290
تاریخ فوت: 8 اسفند 1364
شهر: تهران

غلامحسین بنان

غلامحسین بنان متولد اردیبهشت ۱۲۹۰ در تهران است او از شش سالگی به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنمایی‌های مادرش که پیانو را بسیار خوب می‌نواخت بهره‌ها گرفت و اولین استاد او پدرش بود. از سال ۱۳۲۱ صدای غلامحسین بنان، همراه با همکاری عده‌ای از هنرمندان دیگر از رادیو تهران به گوش مردم ایران رسید و از بدو شروع برنامه همیشه جاوید «گلهای رنگارنگ» همکاری داشت. او تا دهه ۵۰ در زمینه موسیقی ملی ایران فعالیت داشت و عضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان موسیقی تهران و بنیان‌گذار انجمن موسیقی ایران بوده‌است.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
76
آواز دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 11:57
77
آواز در دستگاه شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 07:09
78
آواز دشتی اجرا سال 1335
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 05:44
79
تصنیف مرغ حق
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 07:18
80
آواز دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 12:05
81
مثنوی دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 08:35
82
تصنیف نوای نی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 07:35
83
آواز ابوعطا (اجرای خصوصی 1335)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 16:08
84
تصنیف «یاری» (اجرای خصوصی 1335)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 02:52
85
آواز ابوعطا همراه با تصنیف
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 06:55
86
آواز ابوعطا
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 12:13
87
آواز ابوعطا
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 11:57
88
تصنیف «دور از وطن»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 04:05
89
آواز افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 11:26
90
آواز افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 10:34
91
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی در تاریخ 1351
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 4 (آواز بیات ترک) غلامحسین بنان 20:38
92
آواز بیات ترک (شهابی)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 4 (آواز بیات ترک) غلامحسین بنان 11:26
93
آواز بیات ترک
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 4 (آواز بیات ترک) غلامحسین بنان 05:22
94
آواز بیات ترک
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 4 (آواز بیات ترک) غلامحسین بنان 07:11
95
آواز بیات ترک اجرای خصوصی در تاریخ 1362
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 4 (آواز بیات ترک) غلامحسین بنان 06:59
96
آواز دشتی اجرای خصوصی در تاریخ 1345
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 4 (آواز بیات ترک) غلامحسین بنان 07:01
97
آواز در دستگاه نوا، اجرای خصوصی در تاریخ 1328
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 5 (دستگاه نوا) غلامحسین بنان 19:00
98
آواز در دستگاه نوا
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 5 (دستگاه نوا) غلامحسین بنان 22:03
99
آواز افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 5 (دستگاه نوا) غلامحسین بنان 08:18
100
تصنیف ساقی بیا (افشاری)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 5 (دستگاه نوا) غلامحسین بنان 04:49