غلامحسین بنان
تاریخ تولد: 15 اردیبهشت 1290
تاریخ فوت: 8 اسفند 1364
شهر: تهران

غلامحسین بنان

غلامحسین بنان متولد اردیبهشت ۱۲۹۰ در تهران است او از شش سالگی به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنمایی‌های مادرش که پیانو را بسیار خوب می‌نواخت بهره‌ها گرفت و اولین استاد او پدرش بود. از سال ۱۳۲۱ صدای غلامحسین بنان، همراه با همکاری عده‌ای از هنرمندان دیگر از رادیو تهران به گوش مردم ایران رسید و از بدو شروع برنامه همیشه جاوید «گلهای رنگارنگ» همکاری داشت. او تا دهه ۵۰ در زمینه موسیقی ملی ایران فعالیت داشت و عضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان موسیقی تهران و بنیان‌گذار انجمن موسیقی ایران بوده‌است.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
151
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 09:32
152
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 12:16
153
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 08:53
154
تصنیف «جهانِ گذرا»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 09:41
155
گفتاری دربارۀ استاد بنان و مصاحبه با ایشان
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 07:04
156
تصنیف «گوشه نشین»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 05:37
157
تصنیف «گل صحرایی»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 04:07
158
تصنیف «ازیادرفته»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 04:18
159
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 17:34
160
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 11:03
161
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 15:42
162
تصنیف «هستی چه بود»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 07:20
163
تصنیف «خریدار تو»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 09:54
164
تصنیف «رقص درو» (دستگاه چهارگاه)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 05:12
165
ساز و آواز (آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 03:49
166
تصنیف «رقص درو»
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 03:27
167
مقدمه (دستگاه همایون)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 01:18
168
ساز و آواز (دیوار دل به سنگ تَعَنُّت خراب گشت)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 06:52
169
تصنیف «هنر تو» (دستگاه همایون)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 04:20
170
تصنیف «افسون سخن» (آواز بیات کرد)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 05:14
171
ساز و آواز (غمت در نهان‌خانۀ دل نشیند)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 05:44
172
رنگ
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 00:58
173
مقدمه (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 03:41
174
ساز و آواز (تو آن نئی که دل از صحبت تو بر نگیرند)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 12:39
175
تصنیف «بهشت عاشق 2» (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 07:17