علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
آواز افشاری «تصنیف نکنم اگر چاره»
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:41
2 پیش‌درآمد همایون قطعاتی از استادان قدیم ایران علی‌اکبر شهنازی 05:17
3
دستگاه چهارگاه «تصنیف بده ساقی»
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 04:05
4
دستگاه سه‌گاه «تصنیف گر ماه من»
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:42
5
دستگاه ماهور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 08:05
6
دستگاه ماهور (آهنگ بدیع به همراه ویلن ابراهیم منصوری)
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:54
7
دستگاه ماهور (مارش افتتاح به همراه ویلن ابراهیم منصوری)
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 04:05
8
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:54
9
آشوراوند (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:19
10
آواز (قسمت اول) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:17
11
آواز (قسمت دوم) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:41
12
آواز (قسمت سوم) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
13
آواز ابوعطا
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 03:52
14
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 03:35
15
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:37
16
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:46
17
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:56
18
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:31
19
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:43
20
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:57
21
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 03:05
22
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:50
23
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:43
24
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:01
25
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:34