علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 پیش‌درآمد اصفهان یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
2 چهارمضراب بیات راجه یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
3
تصنیف «نسیم سحر»
نگارینه حسین علی‌شاپور 06:53
4
پیش‌درآمد (آواز بیات اصفهان)
نقش‌بندان مریم تژده 03:17
5 پیش‌درآمد همایون قطعاتی از استادان قدیم ایران علی‌اکبر شهنازی 05:17
6
شور
صد سال تار علی‌اکبر شهنازی 09:20
7
پیش‌درآمد شور
شور دشت صدیق تعریف 05:09
8
پیش‌درآمد سه‌گاه (چنگ)
رهاوی ساناز نخجوانی 02:07
9
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 04:12
10
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:26
11
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:42
12
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:30
13
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:40
14
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:44
15
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:44
16
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:57
17
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:25
18
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:37
19
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:43
20
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:58
21
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:16
22
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:16
23
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:48
24
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:16
25
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:31